Báo cáo mới nhất của Bộ NN&PTNT cho thấy, giá trị XK thủy sản tháng 2 ước đạt 400 triệu USD, đưa giá trị XK 2 tháng đầu năm đạt 907 triệu USD, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2014.

 cbien-catra

Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường NK hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 17,74% tổng giá trị XK. Trong tháng 1, XK thủy sản sang thị trường này đạt 89,9 triệu USD, giảm 36,77% so với cùng kỳ năm 2014.

XK sang Nhật Bản và Hàn Quốc cũng giảm đáng kể với mức giảm tương ứng 9,86% và 0,76%. Trong khi đó, XK tăng trưởng ở các thị trường như Trung Quốc (gấp 2,28 lần), Thái Lan (tăng 32,96%).

Cũng theo Bộ NN&PTNT, ước giá trị NK mặt hàng thủy sản tháng 2 đạt 72 triệu USD, đưa giá trị NK 2 tháng đầu năm đạt 172 triệu USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2014. Hai thị trường NK chính là Ấn Độ (chiếm 32,6%) và Nauy (chiếm 10,4%).

Theo Vietfish