Nafiqad cho biết hiện cả nước có 60 doanh nghiệp (DN) thủy sản có nhu cầu xuất khẩu vào Liên bang Nga và Liên minh Hải quan.

 60

Số DN này đã được Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad) rà soát, thẩm tra đáp ứng được các quy định về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh thủy sản của Việt Nam và Liên minh Hải quan.

Ngoài 60 DN này, có 40 DN khác được Nafiqad rà soát đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nhưng chưa có hợp đồng với nhà nhập khẩu Nga. Do chưa được phép xuất khẩu thủy sản vào Nga nên việc tìm kiếm khách hàng và ký hợp đồng đối với các DN này rất khó khăn.

Nafiqad đã gửi văn bản tới Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (FSVPS), đề nghị phía Nga xem xét chấp thuận để 60 DN đủ điều kiện trên xuất khẩu vào Liên bang Nga nếu kết quả kiểm tra hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thủy sản của Việt Nam đạt yêu cầu.

Theo Pháp luật TP HCM