Theo Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có 9 nhóm thủy sản sống được phép nhập khẩu làm thực phẩm.

Cụ thể, với các loại nuôi nước mặn, nước lợ có nhóm thứ nhất là các loại cá. Nhóm này gồm một số loài như cá Bống bớp, cá Bơn vỉ, cá Cam, Chẽm, Chim trắng, cá Hồng, cá Mú, cá Ngựa…

Thứ hai là các loài giáp xác như cua biển, cua xanh, ghẹ xanh, tôm he, tôm hùm, các loài giáp xác làm thức ăn cho thuỷ sản…

Các loài nhuyễn thể được NK làm thực phẩm gồm: Bào ngư, điệp, hầu, ngán, nghêu, ốc hương, trai ngọc, tu hài, vẹm xanh…

Các loài động vật thuộc các ngành da gai, giun đốt như cầu gai, hải sâm, sá sùng…
Rong, tảo biển cũng thuộc nhóm được NK làm thực phẩm, gồm: Rong câu Bành mai, rong râu chỉ vàng, rong mơ, rong sụn, các loài tảo làm thức ăn cho ấu trùng cá, nhuyễn thể, giáp xác…

Với đối tượng nuôi nước ngọt có các nhóm gồm: Các loài cá nuôi nước ngọt như cá anh vũ, ba sa, bông lau, bống kèo, chạch, chày, mùi, sặc, tra, trắm, trê…; các loài giáp xác như cua đồng, tôm càng sông và tôm càng xanh; các loài nhuyễn thể gồm ốc nhồi, trai cánh mỏng, trai cánh xanh, trai cóc, trai sông; các loài bò sát lưỡng cư là baba gai, baba hoa, baba Nam bộ; các loài lưỡng cư như ếch đồng, ếch Thái Lan.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 29/3/2015.

Theo CPV