Quý I-2015, diện tích nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang gần 545 héc-ta (tăng 2,3% so cùng kỳ).

Trong đó, diện tích nuôi cá tra gần 340 héc-ta (tương đương cùng kỳ). Sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 52.000 tấn (tăng 4,8% so cùng kỳ), trong đó, sản lượng cá tra 44.000 tấn (tăng 2,1% so cùng kỳ).

Quý II-2015, tỉnh tiếp tục khuyến khích phát triển chăn nuôi, thủy sản đảm bảo đủ nguyên liệu phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Trong đó, việc nuôi trồng thủy sản phải đảm bảo quy hoạch; khuyến khích các doanh nghiệp có vùng nuôi và việc thả nuôi phải luân phiên, tránh trường hợp thừa và thiếu nguyên liệu sản xuất.

Theo báo An Giang