Công ty hàu Jersey Oyster Co của Anh đã trở thành trại nuôi hàu đầu tiên trên thế giới đạt tiêu chuẩn về nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ có trách nhiệm của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản (ASC).

ASC cho biết rằng thêm hai trại nuôi hàu tại Jersey cũng đang chuẩn bị đạt chứng nhận.

“Tôi rất hoan nghênh việc Jersey Oyster Company lọt vào danh sách của các trại nuôi đạt chứng nhận ASC. Tôi rất hi vọng những sản phẩm đạt chứng nhận ASC này sẽ tiếp cận thị trường một cách tích cực trong tương lai gần”, Chris Ninnes, Tổng giám đốc của ASC cho biết.

ASC cho biết trại nuôi của Jersey Oyster sử dụng giống từ các trại sản xuất giống gần bờ và sử dụng công nghệ lọc tự nhiên của thủy triều hàng ngày để hỗ trợ.

“Việc nuôi hàu đã giúp ích cho môi trường, bao gồm tạo ra hệ sinh thái biển và cải thiện chất lượng nước biển bằng quy trình lọc nhuyễn thể hai mảnh vỏ”, Chris Le Masurier, tổng giám đốc điều hành của Jersey Oyster cho biết.

Hàu được chứng nhận từ trại nuôi cùng với các sản phẩm từ 5 trại nuôi sò đò điệp Aquapesca tại Pêru được chứng nhận theo tiêu chuẩn nhuyễn thể hai mảnh vỏ, dự kiện sẽ sớm tiếp cận thị trường.

Seafoodsource