Để phục vụ cho việc khai thác hải sản ở ngư trường xa, từ đầu năm 2015 đến nay, bà con ngư dân trong tỉnh đã đóng mới 22 chiếc tàu cá công suất từ 90 CV trở lên, nâng tổng số tàu cá toàn tỉnh lên trên 6.300 chiếc, trong đó khoảng 3.000 tàu cá đánh bắt xa bờ.

Ngoài ra, ngành thủy sản, đã đăng ký sang tên thay máy, cấp sổ danh bạ thuyền viên, cải hoán tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản cấp giấy chứng nhận an toàn tàu cá cho hơn 1.000 trường hợp và cấp 55 giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào thị trường Châu Âu; Phối hợp với các địa phương mở 15 lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật về tình hình đánh bắt hải sản trên biển và vận động ngư dân thành lập tổ đánh bắt hải sản.

Thời điểm này do chi phí đầu tư khai thác đánh bắt hải sản ổn định nên số lượng tàu thuyền ra khơi đánh bắt nhiều. Tuy nhiên, do ngành thủy sản đang tổ chức cơ cấu lại nghề khai thác, giảm áp lực đối với nguồn lợi vùng biển ven bờ nên số lượng tàu cá đóng mới có công suất nhỏ ngày càng giảm.

Theo BRT