Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) có 12 sản phẩm được chứng nhận nhãn hiệu tập thể như: Chả cá Phước Hải, cá chỉ vàng Vũng Tàu, mắm ruốc BR-VT, sò ốc mỹ nghệ Vũng 28 Tàu, bánh hỏi An Nhứt, bánh canh Long Hương, bánh tét bắp Đất Đỏ, mắm bằm Hòa Long, rượu Hòa Long, thanh long Bông Trang, bưởi da xanh Sông Xoài, quýt đường Xuyên Mộc.

Riêng sản phẩm muối Bà Rịa đã được chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Để từng bước xây dựng thương hiệu cho các loại nông sản, ngành nông nghiệp tỉnh đã có nhiều chương trình, đề án như hình thành các vùng chuyên canh, triển khai các mô hình theo quy trình VietGAP…

UBND tỉnh cũng đã xây dựng đề án phát triển và quảng bá thương hiệu các sản phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh. Mục tiêu của đề án nhằm nâng cao nhận thức cho các cá nhân, tổ chức về sở hữu trí tuệ, tạo dựng quản lý và phát triển thương hiệu bao gồm chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh đối với sản phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh.

Đồng thời tập trung khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý. Ngành nông nghiệp phấn đấu đến năm 2020, về cơ bản hầu hết các sản phẩm hàng hóa đặc sản của tỉnh được xây dựng và phát triển thương hiệu.

Theo báo Bà Rịa- Vũng Tàu