Theo Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, tổng sản lượng thủy sản quí I/2015 đạt 51.750 tấn, tăng 0,8% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó sản lượng tôm khoảng 13.843 tấn (tăng 9,2%), các loại thủy sản khác ước đạt 6.306 tấn (tăng 0,8%), riêng sản lượng cá 31.601 tấn (bằng 97,5%).

Hiện hầu hết các hộ nuôi thủy sản khẩn trương cải tạo ao đầm, đắp bờ bao, chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để tái đầu tư sản xuất.

Theo báo Lao Động