Toàn tỉnh hiện có hơn 3.000ha rừng đang được giao khoán cho 392 hộ gia đình và 5 tổ chức quản lý, bảo vệ kết hợp với nuôi tôm sinh thái.

Ngoài ra, còn có 7 công ty, doanh nghiệp được giao đất, giao rừng theo hướng giao khoán quản lý và phát triển rừng kết hợp du lịch sinh thái với diện tích trên 770 ha.

Theo đánh giá của ngành chức năng, hầu hết những hộ dân được giao khoán đều chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo quốc phòng – an ninh vùng ven biển.

Việc giao khoán diện tích rừng và đất lâm nghiệp đã tạo công ăn việc làm cho một bộ phận người lao động với thu nhập ổn định hàng năm trên 30 triệu đồng/năm/hộ. Nhờ đó, đời sống người dân nhận khoán đất rừng ngày càng được cải thiện.

 


Theo Báo Bạc Liêu