Bộ Tài chính đã chính thức chọn 4 công ty bảo hiểm tham gia vào Chương trình Bảo hiểm khai thác thủy sản.

Các công ty tham gia Chương trình khai thác thủy sản gồm Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt), Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh), Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) và Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.

Các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ triển khai theo hình thức đồng bảo hiểm nhằm thực hiện quyền và trách nhiệm thống nhất, cạnh tranh công bằng, tăng cường khả năng kiểm soát trục lợi.

Tới nay, Bộ Tài chính đã chấp thuận quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm khai thác thủy sản để các doanh nghiệp bảo hiểm triển khai.

Mức phí bảo hiểm được ấn định là 300.000 đồng/người/lần, nhưng mức trách nhiệm bảo hiểm lên tới 70.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn, tức là gấp hơn 230 lần mức phí bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm rộng với mức phí bảo hiểm ưu đãi:

Về thân tàu: bảo hiểm cho mọi rủi ro có thể gặp phải. Tỷ lệ phí bảo hiểm thân tàu trung bình là 1,165% – là mức thấp hơn mức phí mà doanh nghiệp bảo hiểm hiện nay đang thực hiện (Áp dụng cho tàu có công suất từ 90CV trở lên). Tàu vỏ thép, vỏ gỗ và vật liệu khác đều được bảo hiểm theo tỷ lệ này.

Về ngư lưới cụ: bảo hiểm đối với trường hợp tàu bị mất tích/hoặc bị chìm/hoặc hư hỏng toàn bộ. Tỷ lệ phí bảo hiểm ngư lưới cụ bằng 0,7% mức trách nhiệm bảo hiểm ngư lưới cụ.

Về rủi ro chiến tranh, bị cướp, bạo loạn, hành động phá hoại hoặc khủng bố có tính chất chính trị, do vụ nổ (của các loại vũ khí hoặc các chất nổ khác), được bảo hiểm với tỷ lệ phí bảo hiểm bằng 0,5% số tiền bảo hiểm thân tàu.

Theo báo Đầu Tư