Tin vui đến với người nuôi tôm càng xanh huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp là Công ty TNHH Công Thảo, tỉnh Vĩnh Long đã thống nhất ký kết hợp đồng bước đầu với 8 hộ để thu mua tổng cộng 30 tấn tôm càng xanh thương phẩm.

Giá tôm loại I là 265.000đ/kg (1 con từ 100gram trở lên), loại II là 220.000đ/kg (1 con từ 70-99gram) và loại III là 180.000 đ/kg (1 con từ 35 – 69gram).

Khoảng cuối tháng 11/2014, Công ty Công Thảo sẽ đặt trạm thu mua tại vùng dự án trọng điểm nuôi tôm càng xanh Phú Thành B. Trong thời gian mua tôm của 8 hộ trên, Công ty sẽ xem xét ký hợp đồng thu mua tiếp tục với những hộ khác…

Tính đến ngày 20/11, nông dân huyện Tam Nông đã thu hoạch dứt điểm gần 300 ha tôm càng xanh, với tổng sản lượng trên 375 tấn tôm thương phẩm. Hiện nay, diện tích đang thu hoạch trên 306 ha, với sản lượng đã thu hoạch được hơn 90 tấn tôm. Tính chung, 82 hộ dân ở 6 xã Phú Thọ, Phú Thành A và B, An Long, Phú Ninh và thị trấn Tràm Chim thả nuôi hơn 602 ha tôm càng xanh, năm 2014 đã thu hoạch được tổng sản lượng gần 500 tấn tôm.

Loại 20 con tôm càng xanh/kg bán giá từ 185.000đ – 190.000 đ/kg và tôm càng xanh ôm trứng từ 55 – 60 con/kg bán với giá từ 80.000 – 85.000đ/kg.

 Để giúp người nuôi tôm an tâm sản xuất, lãnh đạo UBND huyện Tam Nông và các ngành liên quan cùng chủ nhiệm HTX tôm càng xanh Phú Long, xã Phú Thành B đã làm việc và mời gọi, ký kết với các DN đặt điểm thu mua tôm tại vùng dự án trọng điểm nuôi tôm càng xanh và tìm thêm nơi tiêu thụ ổn định cho người nuôi tôm.

 Được biết, Công ty CP Nông nghiệp GAP đã triển khai dự án lúa sạch – tôm càng xanh theo quy trình VietGAP trong vụ ĐX 2014 – 2015 tại vùng nuôi tôm càng xanh Phú Thành B, với diện tích 120 ha. Người tham gia dự án sẽ được công ty cung cấp lúa giống và toàn bộ vật tư nông nghiệp, phân bón hữu cơ đảm bảo tiêu chí lúa sạch đến cuối vụ. Sau khi thu hoạch, công ty sẽ thu mua toàn bộ sản lượng lúa trong vùng dự án 120 ha cao hơn giá thị trường tại thời điểm thu mua là 800đ/kg. Đây là tiền đề cho việc cấp giấy chứng nhận sản phẩm lúa sạch, an toàn.

 

Theo báo Nông nghiệp