Dự án hoàn thành sẽ kiểm soát được nguồn nước mặn cung cấp cho vùng nuôi thủy sản, đảm bảo phát triển bền vững.

Sở NN-PTNT Bến Tre cho biết, từ nay đến cuối năm 2016 Sở làm chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nuôi thủy sản tập trung tại 3 xã: Đại Hòa Lộc, Thạnh Trị và Thạnh Phước (huyện Bình Đại) để phục vụ cho khoảng 1.500 ha đất nuôi trồng thủy sản.

 

Các hạng mục được đâu tư gồm: nạo vét 12 tuyến kênh tại 2 xã Đại Hòa Lộc và Thạnh Phước; xây dựng mới cầu Giồng Cui tải trọng 8 tấn; nâng cấp và đổ bê tông 6 tuyến đường tại 2 xã Đại Hòa Lộc và Thạnh Trị. Tổng mức đầu tư là 54,2 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình phát triển hạ tầng nuôi thủy sản theo quyết định số 332 (3/3/2011) của Thủ tướng Chính phủ.

 

Dự án hoàn thành sẽ kiểm soát được nguồn nước mặn cung cấp cho vùng nuôi thủy sản, đảm bảo phát triển bền vững. 

 

Theo Nông nghiệp