Bộ GTVT đã tiếp thu và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp vận tải hàng hóa bằng container đối với hàng thủy sản phải giữ đông lạnh được chở vượt tải 10% so với quy định.

Ngày 21/4/2014, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam tại Văn bản số 79/2014/CV-VASEP đề ngày 18/4/2014. Chiều ngày 25/4/2014 đại diện Bộ GTVT (Vụ trưởng và chuyên viên Vụ Vận tải) đã tiếp và làm việc với đại diện Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam để giải quyết các khó khăn và tháo gỡ cho DN.

Hiện tại, các doanh nghiệp vận chuyển hàng thủy sản đã ký hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng container với một số đối tác nước ngoài và giá trị hợp đồng hết năm 2014, trong đó có nội dung đóng hàng cho một container 40fit là 27 đến 28 tấn hàng (cả vỏ container và hàng là 32,48 tấn) nếu so với quy định tại Thông tư số 35/2013/TT-BGTVT thì bị vượt 2 tấn; đồng thời, các mặt hàng thủy sản phải giữ đông ở nhiệt độ thấp nên không thể tháo dỡ tùy tiện vì khi tháo dỡ bị chênh lệch nhiệt độ sẽ làm hàng bị chảy nước ảnh hưởng chất lượng không xuất khẩu được, Do vậy, Hiệp hội đề nghị tạo điều kiện và xin đặc thù riêng đối với loại hàng hóa này được chở vượt tải 10% so với quy đinh hiện tại.

Đại diện VASEP cho biết: ”Trong việc áp dụng Thông tư số 03/TT-BGTVT, đề nghị xem xét đến các tác động đối với ngành thủy sản xuất, nhập khẩu, qua đó có biện pháp đặc thù để không đưa hàng xuất, nhập khẩu bằng container vào kiểm soát tải trọng xe nhằm đảm bảo lưu thông bình thường cho hàng hóa xuất, nhập khẩu, nhất là hàng thủy sản đông lạnh và đóng hộp”.

Vấn đề nàỵ, Bộ GTVT đã tiếp thu và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp vận tải hàng hóa bằng container đối với hàng thủy sản phải giữ đông lạnh được chở vượt tải 10% so với quy định. Tuy nhiên, việc áp dụng này liên quan đến xử phạm vi phạm hành chính (vượt từ 5% trở lên đã bị xử phạt) và quy định về xử phạt vi phạm chở quá tải trọng được quy định tại Điều 24 Nghị đinh số 171/2013/NĐ-CP, vì vậy thẩm quyền thay đổi nội dung này thuộc Chính phủ.

Theo DĐDN