Công văn số 2533/BTC-TCHQ ngày 14/2/2015 hướng dẫn phân loại mã HS đối với sản phẩm thủy sản phối trộn và nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

Trả lời kiến nghị của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), sau khi tham khảo ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 2533/BTC-TCHQ ngày 14/2/2015 hướng dẫn phân loại mã HS đối với sản phẩm thủy sản phối trộn và nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

 Untitled1

Untitled2

Theo Bộ Tài Chính