Cà Mau có khoảng 876 cơ sở SX và 223 cơ sở kinh doanh tôm giống. Mỗi năm SX, cung ứng khoảng 9 tỷ con tôm giống.

Tuy nhiên, các cơ sở này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu người nuôi. Nhằm nâng cao chất lượng tôm giống và đáp ứng nhu cầu của người nuôi, năm 2013 tỉnh Cà Mau bắt tay triển khai Đề án nâng cao chất lượng tôm giống.

Đề án được triển khai với tổng kinh phí trên 264 tỷ đồng nhằm nâng cao chất lượng tôm giống theo từng giai đoạn.

Năm 2014, tỉnh đã bố trí gần 9 tỷ đồng để thực hiện. Ban chỉ đạo đề án khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư xây dựng các cơ sở SX tôm giống quy mô lớn, áp dụng KHCN hiện đại…

Theo Nông nghiệp