Hiện nay, thương lái Campuchia sang An Giang, Cần Thơ tìm mua các loại cá nước ngọt, như: Cá lóc, trê phi, rô, điêu hồng… mang về nước tiêu thụ.

 vi4Thương lái Campuchia mua cá tại bè ở An Giang

 

Theo thống kê chưa đầy đủ, bình quân mỗi ngày, có khoảng 100 tấn cá xuất sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch, nhiều nhất là cá trê phi và cá lóc. Để chủ động nguồn hàng, một số thương lái Campuchia đã hùn vốn, mở vựa thu gom cá nuôi tại Long Xuyên, Chợ Mới, Cần Thơ… Nhờ vậy, cá nuôi nước ngọt tăng giá từ 3.000 – 5.000 đồng/kg. Cụ thể, cá lóc nuôi bán tại hầm từ 40.000 – 45.000 đồng/kg, cá điêu hồng mua tại bè từ 32.000 – 34.000 đồng/kg…

Ông Chau Sa Oanh (thương lái Campuchia), cho biết, năm nay, cá thiên nhiên ít nên sang An Giang mua cá nuôi đưa về Campuchia tiêu thụ.

 

 

 

Theo báo An Giang