Tính đến nay, cá tra đang vượt trội so với các loài thủy sản khác về việc đạt được chứng nhận Hội đồng quản lý Nuôi trồng thủy sản (ASC).

Tính đến ngày 27/10, sản lượng cá tra được ASC chứng nhận đạt 212.642 tấn, chiếm hơn 1 nửa tổng sản lượng 404.642 tấn thủy sản đạt chứng nhận ASC trên thế giới.

Cá rô phi là loài được chứng nhận nhiều thứ 2, tiếp đến là cá hồi, cá hồi vân và nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

Chris Ninne, Tổng giám đốc của ASC, cho biết việc gia tăng tổng số lượng chứng nhận là một trọng tâm chính của cộng đồng phát triển bền vững trong đó ASC và MSC là các tổ chức tiên phong.

Mặc dù ASC non trẻ hơn so với MSC nhưng nuôi trồng thủy sản chiếm hơn 1 nửa thủy sản tiêu thụ trên toàn thế giới, theo số liệu mới nhất từ FAO, đưa ASC có vai trò quan trọng trong vấn đề phát triển bền vững.

“ASC muốn đưa nuôi thủy sản hướng đến phát triển bền vững”, Ninnes cho biết “Hiện nay, ASC đã có mặt ở 40 nước, đã chứng nhận cho 1.333 sản phẩm, với 415 sản phẩm đạt chuỗi an toàn, 195 công ty được cấp phép dán lôgô ASC và 104 trại nuôi đạt chứng nhận.

Undercurrentnews