Ngày 14/10/2014, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Đánh giá tình hình đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức Kinh tế hợp tác (HTX) trong nông nghiệp. Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Cao Đức Phát chủ trì Hội nghị này.

vi3

Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, hiện nay, cả nước có 10.339 HTX nông nghiệp, trong đó có 9.363 HTX dịch vụ và sản xuất nông nghiệp (chiếm 92%); 115 HTX lâm nghiệp; 594 HTX thuỷ sản và 79 HTX diêm nghiệp.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Cao Đức Phát thì nhìn chung, đến nay, phần lớn HTX nông nghiệp hoạt động kém sôi động, kém hiệu quả, còn mang tính hình thức.Số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả mới đạt khoảng 10%. Nội dung hoạt động của HTX khá hạn hẹp, mới chỉ thực hiện được một số dịch vụ đầu vào cho sản xuất nông nghiệp; quy mô nhỏ, khả năng cạnh tranh trong cung cấp các dịch vụ rất hạn chế…

Để cải thiện tình hình, rất cần có cách tiếp cận mới bắt đầu từ thực tiễn. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Chúng ta cần đưa ra các giải pháp nhằm kích hoạt các loại hình tổ chức sản xuất để các loại hình này sẽ đóng góp tương xứng vào sự phát triển của ngành, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Chúng ta cần tìm ra các cách tổ chức, vận hành phù hợp cho các HTX trong các từng lĩnh vực cụ thể: HTX trồng trọt khác với chăn nuôi, khác với khai thác thủy sản…, do đó, cần tìm ra các chính sách hỗ trợ có yếu tố đặc thù của từng lĩnh vực. Bên cạnh đó, trong các mô hình sản xuất hiệu quả luôn có HTX, hình thức tổ chức hợp tác của nông dân, làm cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp. Chúng ta không tách rời HTX với các thành phần trong chuỗi liên kết, đồng thời, cần tìm ra thế mạnh để phát huy và điểm yếu để khắc phục, suy nghĩ về chính sách hỗ trợ cho mô hình có triển vọng và lan rộng.

Bộ trưởng khẳng định, hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý để Bộ NN&PTNT chủ trì, lấy ý kiến các Bộ, Ngành có liên quan, hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ Nghị định Quy định về hợp tác xã nông nghiệp. Trong đó, yêu cầu quan trọng là Nghị định phải nêu rõ được những quy định đặc thù trong tổ chức, vận hành các HTX, nhất là những chính sách hỗ trợ để loại hình này hoạt động hiệu quả hơn.

Theo dự thảo Nghị định, Chính phủ sẽ xem xét trình Quốc hội không đánh thuế Giá trị gia tăng đối với các khoản giao dịch mua bán, trao đổi giữa các HTX với nhau để khuyến khích sự phát triển của phong trào hợp tác xã trong toàn nền kinh tế. Đồng thời, nghiên cứu chính sách miễn thuế thu nhập DN (bằng 0) cho tất cả các HTX nông nghiệp, trong đó có HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp; bỏ thuế Giá trị gia tăng trên dịch vụ HTX cung cấp cho xã viên.

Liên quan tới chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm, dự thảo Nghị định nêu rõ: Chính phủ dành tối thiểu 30% kinh phí hỗ trợ xúc tiến thương mại hàng năm (thuộc Quỹ hỗ trợ xúc tiến thương mại) để giúp các HTX nông nghiệp triển khai các chương trình xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm nông, lâm, thủy sản của các thành viên HTX.

 

 

Vietfish.org