Mặc dù, các quốc gia châu Á chủ yếu vẫn có xu hướng xuất khẩu thủy sản nhưng hiện nay một số nước đang bắt đầu nhập khẩu nhiều sản phẩm thủy sản có giá trị cao hơn, Shirlene Maria Anthonysamy, phụ trách về xúc tiến thủy sản của Infofish cho biết.

Bà cho biết: “Mọi thứ đang thay đổi. Nhiều người tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn”.

Ngoài ra, một số sản phẩm vốn chỉ để dành cho xuất khẩu, hiện đang được định hướng lại cho thị trường trong nước tại châu Á.

“Đây thực sự là một cơ hội tốt trong chính châu Á”.

 Undercurrentnews