Từ năm 2009 trở lại đây, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, các nước đều thực hiện chính sách tiết kiệm và xu hướng bảo hộ mậu dịch tại một số thị trường xuất khẩu chủ lực gia tăng làm ảnh hưởng đến hoạt động của thành phố.

Tuy nhiên, ngành Công Thương cùng với cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực vượt qua các khó khăn, giữ vững kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố. Hiện nay, những mặt hàng xuất khẩu của TP. Cần Thơ ngày càng đa dạng, phong phú và đã có mặt trên các thị trường khu vực và thế giới, đặc biệt là mặt hàng gạo, nông sản và thủy sản. Trong đó hàng thủy sản và thủy sản chế biến luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Cần Thơ, tiếp đến là hàng nông sản và nông sản chế biến. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng nhanh, năm 2003 đạt 251,2 triệu USD, đến năm 2011 đạt 1,3 tỷ USD, và năm 2013 đạt 1,5 tỷ USD.

7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của TP. Cần Thơ là hơn 563,9 triệu USD, đạt 36,8% kế hoạch năm giảm 15% so với cùng kỳ. Trong đó, mặt hàng gạo và thủy sản, chiếm đến 74% tỷ trọng trong tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố đều giảm về sản lượng lẫn giá trị xuất khẩu. Xuất khẩu gạo 7 tháng chỉ thực hiện 336 ngàn tấn, giảm 38% so với cùng kỳ; kim ngạch đạt 152,35 triệu USD, giảm 40,7% so với cùng kỳ 2013. Xuất khẩu thủy sản 7 tháng xấp xỉ 54,2 ngàn tấn, giá trị 249,18 triệu USD giảm 44,7% về sản lượng và 7,9% về giá trị so với cùng kỳ. Một số mặt hàng khác có kim ngạch xuất khẩu tăng song lại chiếm tỷ trọng không đáng kể.

Ngành Công Thương Cần Thơ sẽ chủ động nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động sản xuất chế biến, kinh doanh xuất khẩu để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp hoặc phản ánh với Bộ Công Thương, UBND thành phố để có những giải pháp giải quyết kịp thời.

Theo Sở Công Thương thành phố, sang đầu quý III, tình hình xuất khẩu thủy sản vẫn trầm lắng, doanh nghiệp thủy sản tiếp tục đối mặt với các rào cản thương mại, thuế chống bán phá giá từ các quốc gia nhập khẩu. Trong khi đó, xuất khẩu gạo bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc do một số thị trường tập trung là Malaysia, Philippines và một số thị trường như Indonesia, Bangladesh đang có nhu cầu mua gạo của Việt Nam. Hiện thành phố tập trung vào các giải pháp hỗ trợ DN tìm kiếm thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi đối với các DN nhập khẩu hàng hóa nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu.

Để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới, Sở Công Thương Cần Thơ đang ưu tiên triển khai thực hiện nhiều giải pháp như: Triển khai thực hiện tốt Đề án “Chiến lược phát triển xuất khẩu hàng hóa của thành phố Cần Thơ đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”; tiếp tục giữ vững và khai thác tốt các thị trường truyền thống. Khuyến khích doanh nghiệp chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là các thị trường mới có sức mua lớn, dễ tính hơn, tránh lệ thuộc vào thị trường truyền thống nhằm giảm thiểu rủi ro.

Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển các hoạt động kinh doanh cung ứng dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu như dịch vụ logistics, chú trọng khâu tổ chức và cung cấp thông tin thị trường, mặt hàng xuất khẩu thông qua các Tham tán, Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Hỗ trợ doanh nghiệp tìm đối tác tin cậy ở nước ngoài và phát triển thị trường xuất khẩu, tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), giúp doanh nghiệp khai thác tốt các ưu đãi thuế quan trong các Hiệp định song phương và đa phương đã ký.

Theo báo Công Thương