Ngày 4/3, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan để chấn chỉnh các hoạt động khai thác thủy sản trái phép tại cảng Chân Mây.

Rút kinh nghiệm trong công tác xử lý thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác phối hợp, xử lý việc đánh bắt trái phép trên tinh thần cương quyết, không để tái diễn tình trạng vi phạm sau xử lý, nhằm đảm bảo an toàn giao thông hàng hải và lợi ích phát triển kinh tế lâu dài của cảng Chân Mây.

Người đứng đầu các đơn vị, địa phương không thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong xử lý tình trạng khai thác thủy sản trái phép tại khu vực cảng Chân Mây sẽ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Cao yêu cầu Cảng vụ Hàng hải tỉnh Thừa Thiên-Huế, đơn vị quản lý an toàn hàng hải cần phân định rõ các khu vực cấm khai thác thủy sản và thông báo để ngư dân biết.

Ngoài việc chú trọng công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành không tham gia đánh bắt khu vực đã cấm khai thác, chính quyền các địa phương trong vùng cần xem xét những phương án hỗ trợ cho ngư dân trong chuyển đổi nghề nếu thực sự cần thiết và hợp lý. Trên cơ sở đó, các lực lượng chức năng tập trung xử lý, chấn chỉnh dứt điểm các hoạt động khai thác thủy sản trái phép tại cảng Chân Mây.

Theo báo cáo của các đơn vị chức năng tại buổi làm việc, hiện nay trong khu vực vùng vịnh Chân Mây, thường xuyên có 75 hộ ngư dân xã Lộc Vĩnh tham gia khai thác thủy sản trái phép, chủ yếu là đăng đặt đáy rớ để đánh bắt tôm hùm giống.

Tôm hùm giống có giá trị kinh tế cao, bình quân mỗi hộ dân kiếm được vài trăm nghìn/ngày, cá biệt có trường hợp thu nhập 3-4 triệu đồng/ngày nên mặc dù đã có lệnh cấm của chính quyền, người dân vẫn bất chấp, ồ ạt khai thác.

Tình hình khai thác thủy sản trái phép của ngư dân thời gian qua phần nào đã ảnh hưởng đến hoạt động của tàu ra vào cảng do bị vướng mắc ngư lưới cụ./.

Theo TTXVN