Hội thảo do Hội Nghề cá Khánh Hòa phối hợp với Chương trình Hỗ trợ Cạnh tranh Toàn cầu GCF tổ chức.

 

vi9

Tôm giống được ương, nuôi trước khi thả cho tỷ lệ sống cao – Ảnh: Nam Anh

Tại hội thảo, có nhiều ý kiến chia sẻ kinh nghiệm về các khó khăn gặp phải trong quá trình ương, nuôi tôm sạch nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất tôm trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, đại diện các chủ trại ương, nuôi tôm giống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã giới thiệu giải pháp nâng cao kỹ thuật và cung cấp con giống chất lượng cao; biện pháp khắc phục hội chứng chết sớm trên TTCT của Công ty Thủy sản Đắc Lộc (Phú Yên). Được biết, Công ty Đắc Lộc đã thành công trong ương, nuôi TTCT theo hướng VietGAP với tỷ lệ tôm sống đạt 91%; lợi nhuận tăng 28%/trên tổng số tôm ương, nuôi. Do đó, các đại biểu cho rằng, yếu tố quyết định thành công của việc ương giống tôm là phải chú trọng đến các chỉ tiêu lý, hóa của nước, đặc biệt là chỉ tiêu vi sinh.

Theo Thuysanvietnam.com.vn