Báo cáo do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết dư nợ cho vay đối với lĩnh vực chăn nuôi thủy sản tính đến cuối tháng 4 năm nay ước đạt 42.700 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cuối 2014.

NHNN thay mặt Chính phủ gửi Quốc hội cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, NHNN đã chỉ đạo 5 ngân hàng thương mại Nhà nước tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ đối với chăn nuôi, thủy sản (cho vay mới với lãi suất thị trường thấp nhất, gia hạn nợ tối đa 24 tháng đối với các hộ gia đình, cá nhân doanh nghiệp).

Dư nợ cho vay đến cuối tháng 4 năm nay ước đạt 42.700 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cuối 2014. Các ngân hàng cũng tích cực thực hiện gia hạn nợ đối với lĩnh vực này (đối với các khoản nợ cũ từ ngày 15/8/2012 trở về trước) với dư nợ được gia hạn khoảng 2.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 540 về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra (cơ cấu lại thời hạn trả nợ tối đa 36 tháng đối với hộ dân, chủ trang trại, HTX gặp khó khăn tạm thời về tài chính; khoanh nợ 3 năm đối với khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất và trả nợ ngân hàng do nguyên nhân bất khả kháng), đến nay, các ngân hàng đã thực hiện khoanh nợ cho 11.668 khách hàng với tổng số tiền trên 777,52 tỷ đồng. NHNN đã thực hiện tái cấp vốn đối với 2 ngân hàng (SCB, Agribank) với số tiền 458,25 tỷ đồng và đang tiếp tục xem xét tái cấp vốn cho các NHTM khác thực hiện khoanh nợ.

Theo CAND