Bộ NN&PTNT vừa cho biết, đang hoàn thiện kế hoạch “siết” về chất lượng vật tư nông sản và an toàn thực phẩm năm 2015.

Theo đó, mục tiêu năm 2015, sẽ có 100% cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản chủ lực (chè, rau, gạo, thịt, thủy sản nuôi) được thống kê, kiểm tra, phân loại; công khai kết quả phân loại trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, 100% cơ sở xếp loại C (không đảm bảo) sẽ bị tái kiểm tra, xử lý dứt điểm sau 2 lần kiểm tra.

Ngoài ra, Bộ cũng đặt mục tiêu, nỗ lực kiểm soát nhằm giảm 10% tỷ lệ mẫu vượt ngưỡng tồn dư đối với thịt, thủy sản nuôi, rau, chè và gạo; giảm 10% tỷ lệ mẫu ô nhiễm vi sinh vật trên thịt lợn, thịt gà so với năm 2014.

 

Theo Tiền Phong