Dự án dự kiến hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động trong năm 2015.

UBND tỉnh Vĩnh Long đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH De Heus– Hà Lan thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trại thực nghiệm thủy sản và thành lập chi nhánh R&D (Research & Development) Công ty TNHH De Heus tại ấp An Hương 1, xã Mỹ An (Mang Thít), với tổng vốn đầu tư 62 tỷ đồng, tương đương 3 triệu USD.

Dự án với mục tiêu phát triển hệ thống nuôi trồng cá rô phi và cá da trơn hiệu quả, bền vững, tăng khả năng nhận thức, ứng dụng kết quả nghiên cứu phát triển (R&D) trong lĩnh vực thủy sản cho đội ngũ lao động Việt Nam; đồng thời, tăng cường kiến thức thực hành nuôi trồng thủy sản tốt cho nông dân, nhà chế biến xuất khẩu và nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Theo báo Vĩnh Long