UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt danh mục các lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố nhằm khuyến khích DN đầu tư, góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân nông thôn

 cbien-thuy-san

Theo đó, có 16 lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư gồm: Trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây dược liệu; Xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến; Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, hải sản tập trung; Sản xuất, phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi, giống cây lâm nghiệp, giống thủy sản; Ứng dụng công nghệ sinh học; công nghệ cao (bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin) trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản; Sản xuất nguyên liệu và chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, chế phẩm sinh học; Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản, dược liệu; Sản xuất thuốc thú y, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản;

Sản xuất hàng thủ công; sản phẩm văn hóa, dân tộc truyền thống; Xây dựng hệ thống cấp nước sạch, thoát nước; Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm, tập trung, công nghiệp; Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản; Xây dựng chợ nông thôn; xây dựng ký túc xá công nhân ở nông thôn; Sản xuất máy, thiết bị, chất phụ gia, phụ trợ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, máy chế biến thực phẩm; Dịch vụ bảo vệ thực vật, thú y ở vùng nông thôn; Dịch vụ tư vấn đầu tư, khoa học, kỹ thuật về sản xuất nông, lâm, thủy sản ở vùng nông thôn.

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo hàng năm về UBND thành phố.

 

Theo Thời báo ngân hàng