UBND thành phố Đà Nẵng vừa công bố 4 cơ sở đóng tàu trên địa bàn đủ điều kiện đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá theo Thông tư số 26 của Bộ NN&PTNT quy định về nhà xưởng, trang thiết bị đối với cơ sở đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá theo Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Đó là: Công ty cổ phần Ứng phó sự cố tràn dầu và dịch vụ hàng hải Bảo Duy (đóng tàu vỏ thép và tàu vỏ gỗ), Liên danh Công ty cổ phần Kỹ thuật biển STECH với Cty TNHH MTV xây lắp và công nghiệp tàu thủy miền Trung (đóng tàu vỏ thép), Công ty TNHH MTV Đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn (đóng tàu vỏ thép) và HTX Trục vớt và đóng sửa tàu thuyền Bắc Mỹ An (đóng tàu vỏ gỗ).

UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện tổ chức tuyên truyền thông báo rộng rãi các cơ sở đóng tàu nêu trên cho các tổ chức, ngư dân biết để chủ động lựa chọn cơ sở đóng tàu phù hợp.

Đồng thời tiếp tục rà soát các cơ sở đóng tàu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nếu đáp ứng đủ điều kiện đề xuất UBND thành phố công bố theo quy định; theo dõi các cơ sở đóng tàu đã được công bố, nếu xét thấy không còn đáp ứng đủ điều kiện theo Thông tư số 26 của Bộ NN&PTNT, lập thủ tục đề xuất UBND thành phố loại khỏi danh sách đã công bố.

Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng tính đến ngày 1/12/2014, đã có 157 tổ chức, cá nhân đăng ký đóng tàu với 182 chiếc. Hiện tại, UBND các phường, xã đang hướng dẫn ngư dân bổ sung hồ sơ, tiếp tục nhận hồ sơ đóng tàu đến hết ngày 4/1/2015, báo cáo UBND quận, huyện thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt.

Theo Thời báo Ngân hàng