Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành tổ chức trao giấy chứng nhận VietGAP cho câu lạc bộ (CLB) nuôi trồng thủy sản số 2 xã Tân Nhuận Đông.

Đợt này, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh trao giấy chứng nhận Quacert VietGAP cho 15 hộ thuộc CLB nuôi trồng thủy sản số 2 xã Tân Nhuận Đông, với diện tích mặt nước trên 13 ha. Đây là CLB thứ 2 ở huyện Châu Thành được trao giấy chứng nhận VietGAP, với tổng số 30 thành viên,  tổng diện tích nuôi thủy sản hơn 22 ha.

Giấy chứng nhận sẽ tạo điều kiện cho bà con nuôi thủy sản trên địa bàn huyện thuận tiện trong việc tiêu thụ sản phẩm.


Theo Báo Đồng Tháp