Theo báo cáo triển vọng thực phẩm do Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) phát hành 2 năm/lần, sản lượng nuôi trồng thủy sản thế giới dự kiến tăng khoảng 3% trong năm 2015.

Năm 2014, tổng sản lượng thủy sản dự kiến chỉ tăng khoảng 1% đạt 164,3 triệu tấn, trong đó nuôi trồng thủy sản tăng 5% đạt 74,3 triệu tấn, bù đắp cho sản lượng thủy sản khai thác giảm 2% của đạt 90 triệu tân.

Năm 2014 là năm đầu tiên tiêu thụ các sản phẩm nuôi trồng thủy sản vượt mức tiêu thụ thủy sản khai thác.

Nguồn cung thủy sản khai thác trong năm 2015 có thể tăng nhẹ đạt 90,6 triệu tấn và sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng hơn 4% đạt 78 triệu tấn.

Vì thế, dự báo, sản lượng thủy sản sẽ đạt 168,6 triệu tấn trong năm 2015, tăng 2,6% so với năm ngoái.

Nhu cầu mạnh từ Mỹ và EU đã củng cố thương mại thủy sản quốc tế cả năm 2014 và đầu năm 2015.

Nhu cầu tiêu dùng thủy sản vẫn tích cực khi ngày càng nhiều người trên thế giới nhận thấy việc ăn thủy sản thường xuyên sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe. Tiêu dùng trực tiếp của con người chiếm hơn 85% tổng tiêu thụ dự kiến tăng khoảng 2%.

Xuất khẩu thủy sản sang các thị trường mới nổi cũng ổn định dù một số nước gặp khó khăn như Braxin và Liên bang Nga, những nước đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái kinh tế và đồng tiên suy yếu. Tuy nhiên sức mua của Nhật đang kém đi với tiêu thụ thủy sản trì trệ.

Giá thủy sản quốc tế vẫn khá cao trong năm 2014 mặc dù có biến động tùy loài.

Ước tính giá trị thương mại thủy sản dự kiến sẽ đạt kỷ lục 143,9 tỉ USD trong năm 2015. Tuy nhiên, giá trị thủy sản dự kiến chỉ tăng nhẹ lên 144,5 tỉ USD trong năm 2015 do khối lượng thương mại giảm và giá thế giới ổn định.

Thefishsite