Thế giới đang phải đối mặt với việc thiếu hụt thủy sản nếu xu hướng cung cầu hiện nay vẫn không thay đổi, Rohana Subasinghe, Phòng Thủy sản của Tổ chức Nông lương (FAO) của Liên hợp quốc cho biết.

Ước tính, lượng thủy sản thiếu hụt có thể đạt khoảng 50 triệu tấn trong năm 2030. Để giải quyết sự thiếu hụt này, thế giới cần cải thiện quản lý thủy sản, tăng tốc độ tăng trưởng nuôi trồng thủy sản, giảm rác thải thủy sản và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Ước tính có thể cải thiện được khoảng 30% nghề khai thác thủy sản tự nhiên.

Tăng trưởng nuôi trồng thủy sản sẽ cần bao gồm việc phát triển bền vững ở châu Á, quản lý và kiểm soát chính sách tốt hơn ở châu Phi và phát triển bền vững và đa dạng hóa loài và phương pháp thực hiện ở Mỹ Latinh.Trong khi đó, dịch bệnh khiến ngành nuôi trồng thủy sản tiêu tốn khoảng 6 tỉ USD/năm, nghĩa là an toàn sinh học đang có vai trò rất quan trọng.

Ông Rohana cho biết thêm biến đổi khí hậu dự kiến sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất thủy sản trong thập kỷ tới. Sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản bao gồm tỉ lệ tăng trưởng và lựa chọn loài, ngoài ra còn ảnh hưởng đến nghề khai thác tự nhiên.

Về giảm lãng phí thủy sản, ông cho biết ¼ bột cá hiện đang được làm sử dụng rác thải chế biến thủy sản và khái niệm không lãng phí hiện đang được áp dụng trong sản xuất các loài nuôi trồng thủy sản.

Undercurrentnews