2 tổ chức đồng ý ký MoU sau nhiều cuộc họp trong tháng 1.

 catravtc1746131

Mục tiêu của biên bản ghi nhớ (MoU) này là phát triển nuôi có trách nhiệm trong ngành cá tra Việt Nam cũng như trên toàn cầu thông qua việc trao đổi nghiên cứu giữa GAA và Hiệp hội cá tra Việt Nam.

“Chúng tôi hướng đến việc hợp tác với Hiệp hội cá tra Việt Nam để phát triển thực hành nuôi có trách nhiệm cá tra thông qua VietGAP như một bước quan trọng để tiến đến chứng nhận BAP. Ngoài ra, còn thông qua kết hợp các phương pháp có trách nhiệm ở cấp độ sản xuất giống và thức ăn. Chúng tôi cũng hướng đến hỗ trợ phát triển hợp tác thị trường mạnh mẽ hơn đối với cá tra đạt chứng nhận BAP”, Carson Roper, giám đốc phát triển kinh doanh quốc tế cho tiêu chuẩn BAP của GAA cho biết.

“Chúng tôi hoan nghênh bản MoU này như một bước tích cực đối với hệ thống sản xuất cá tra Việt Nam”, ông Võ Hùng Dũng Tổng thư ký của Hiệp hội cá tra Việt Nam cho biết.

Như một phần của MoU, Hiệp hội cá tra Việt Nam sẽ giúp xác định và đăng ký cho các nhà máy chế biến, trại nuôi, nhà máy thức ăn và các trại sản xuất giống tham gia chương trình chứng nhận độc lập BAP để tăng số nhà máy đạt chứng nhận BAP tại Việt Nam.

Về phía GAA, tổ chức này sẽ hỗ trợ Hiệp hội cá tra thực hiện các tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản liên quan đến an toàn thực phẩm, có trách nhiệm với môi trường, trách nhiệm xã hội và nhân đạo động vật.

Đặc biệt, GAA sẽ bảo trợ thị trường để quảng bá các sản phẩm cá tra Việt Nam nuôi và sản xuất có trách nhiệm tới các nhà bán lẻ và dịch vụ trên toàn thế giới. GAA cũng đồng ý tập huấn và tổ chức hội thảo giúp các nhà sản xuất Việt Nam có thể ứng dụng VietGAP và tiêu chuẩn BAP nhằm cải thiện thực hành nuôi.

 

Seafoodsource