Giám đốc điều hành của một công ty chế biến đồ hộp châu Âu cho biết giá cá ngừ hiện ở dưới mức 900 USD/tấn.

“Các kho lạnh ở Êcuađo đã đầy và nhiều nhà chế biến đồ hộp châu Âu đã có đủ nguyên liệu tận đến mùa hè mà không cần phải mua thêm”, Giám đốc điều hành của một công ty chế biến đồ hộp châu Âu cho biết.

Theo 2 nhà xuất khẩu Êcuađo, giá cá ngừ vằn trong đầu tháng 5 là 850 USD, sụt giảm đáng kể so với 3 tháng trước khi giá là 1.200 USD/tấn.

Giá vẫn thấp kể cả khi giá cá ngừ từ Êcuađo dự kiến có xu hướng tăng do giá từ Thái Lan tăng hiện ở mức 1.020-1.050 USD/tấn so với 1.000-1.010 USD/tấn trong tháng 4.

“Tại Thái Lan, giá đã tăng nhẹ khi một số nhà chế biến như Thai Union đang mua và tăng sản lượng” một nhà chế biến cá ngừ châu Âu cho biết.

Undercurrentnews