Giá trị nhập khẩu thủy sản của Mỹ trong năm 2014 tăng 12,3% đạt 20.65 tỉ USD, vượt xa so với mức tăng 2% của cùng kỳ năm ngoái.

Theo NMFS, giá trị nhập khẩu tăng dù khối lượng chỉ tăng 3% đạt 2,6 triệu tấn.

Vì thế, giá nhập khẩu trung bình các loài thủy sản vào Mỹ trong năm 2014 tăng 9% đạt 7,83 USD/kg. Các loài thúc đẩy tổng giá trị nhập khẩu tăng là tôm, cá hồi và cua trong đó tôm là loài tăng mạnh nhất.

Trong đó, tôm là loài có mức tăng giá mạnh nhất 12%. Cua cũng tăng giá mạnh khi giá trung bình đạt 15,33 USD/kg, tăng 15,6% so với 13,26 USD/kg của năm 2013. Trong khi đó, giá trung bình cá ngừ giảm 8,7% đạt 5,42 USD/kg.

Giá trị nhập khẩu tôm tăng hơn 25% đạt 6,69 tỉ USD. Tổng khối lượng cũng tăng đáng kể 11% đạt 568.11651 tấn.

Nhập khẩu cá hồi tăng 13% về giá trị đạt 2,9 tỉ USD nhờ giá tăng và khối lượng đạt 315.924 tấn, tăng 6,2%.

Tổng giá trị nhập khẩu cua tăng 11% đạt 1,6 tỉ USD, hoàn toàn nhờ giá vì khối lượng giảm 3,1%, đạt 104.627 tấn.

Giá trị nhập khẩu cá ngừ giảm 5,7% đạt 1,54 tỉ USD. Giá của mặt hàng này quá thấp khi tổng khối lượng tăng 3,4% đạt 284.926 tấn không đủ để làm tăng giá trị nhập khẩu cá ngừ.

 

Undercurrentnews