Hội thảo ‘Phát triển thị trường tiêu thụ thủy sản nội địa’ do Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản và Cục Chế biến nông, lâm, thủy sản và nghề muối phối hợp tổ chức đã diễn ra vào sáng ngày 17/12/2014, tại Hà Nội.

Đây là hội thảo đầu tiên về đánh giá phát triển thị trường tiêu thụ nội địa. Tham dự hội thảo có lãnh đạo của Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, lãnh đạo Cục Chế biến nông – lâm – thủy sản và nghề muối, lãnh đạo Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế trực thuộc Tổng cục Thủy sản và đại diện của các cơ quan quản lý trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các trường đại học, các doanh nghiệp chế biến và kinh doanh thủy sản, đại diện của các nhà phân phối, siêu thị…

Báo cáo và tham luận tại Hội thảo tập trung chủ yếu vào thực trạng, giải pháp chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản cho thị trường nội địa; phân tích xu hướng tiêu thụ của thị trường nội địa và chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường cho một số sản phẩm thủy sản nội địa.

Các đại biểu cũng nêu rõ những hạn chế về chính sách hỗ trợ trong phát triển thị trường nội địa, vấn đề quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với làng nghề truyền thống. Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Trọng Thừa – Cục trưởng Cục Chế biến nông – lâm – thủy sản và nghề muối đã đưa ra những tồn tại của hệ thống tiêu thụ, chế biến thủy sản, trong đó bao gồm: hạn chế về công tác quản lý nhà nước, vấn đề công nghệ; sản phẩm chưa phong phú, đa dạng, mẫu mã chưa đẹp, sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao chưa nhiều; chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được quan tâm; việc xây dựng thương hiệu, mẫu mã, nhãn mác còn nhiều thủ tục phức tạp, chưa được quan tâm; các doanh nghiệp chế biến thủy sản lớn chưa quan tâm tới thị trường trong nước; nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm nội địa còn hạn chế; liên kết giữa nhà chế biến và tiêu thụ còn lỏng lẻo dẫn đến tình trạng người dân trong nước có thu nhập thấp lại mua sản phẩm với giá cao hơn trong khi sản phẩm đó bán ra thị trường nước ngoài lại có giá rẻ hơn.

Lãnh đạo Cục Chế biến cũng nhấn mạnh: cơ quan Nhà nước cần suy nghĩ nghiêm túc về những ý kiến trong hội thảo về chính sách đầu tư, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, các mô hình liên kết giữa người sản xuất – chế biến – lưu thông… Nhà nước cần có các đề tài nghiên cứu sâu về thị trường nội địa. Bên cạnh đó, các cơ sở chế biến và phân phối lưu thông cần xác định rõ thị trường nội địa là thị trường lớn và quan trọng.

Theo MARD