Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) về đề nghị hướng dẫn quy tắc phân loại và mã HS đối với sản phẩm thủy hải sản phối trộn đông lạnh và nguyên liệu nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

 cap-dong-catra

Bộ Tài chính cho biết, sau khi tham khao ý kiến của VASEP, ý kiến của Cục Xuất nhập khẩu -Bộ Công Thương và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản), đồng thời căn cứ các quy định hiện hành tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 49/2010/TT-BTC, Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và sáu quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số156/2011/TT-BTC, tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012 thì:

Theo Chú giải pháp lý 2 Chương 16 thì các mặt hàng thủy hải sản nhúng/trụng phối trộn (seafood mix) đông lạnh không phải là chế phẩm thực phẩm nên không phân loại ngay vào Chương 16, nhóm 16.05 theo chú giải này mà phải xác định thành phần cơ bản để phân loại theo quy tắc 3(b).

Theo đó, các mặt hàng thủy hải sản nhúng/trụng phối trộn đông lạnh nêu trên (có thành phần mực và bạch tuộc trụng (từ 55% trở lên), tôm sắt trụng (10% đến 20%) và thịt nghêu lụa luộc (từ 7% đến 30%)) có thành phần nhuyễn thể hai mảnh vỏ và nhuyễn thể chân đầu (mực và bạch tuộc) chiếm tỉ lệ lớn nên được phân loại theo động vật thân mềm.

Theo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản), sản phẩm thủy hải sản phối chế (seafood mix) là sản phẩm thủy sản sơ chế (prepared fisheiy products) chưa có quy định cụ thể về mã HS ở Chương 2, 3 hoặc phù hợp với đầu mục 0504 sẽ được áp mã HS là 16.05 theo quy định của EU. Đối với sản phẩm nghêu đông lạnh xuất khẩu vào EU, mã HS của sản phẩm nghêu có xuất xứ từ vùng thu hoạch của Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu vào EU là 16.05 (nhóm này có mức thuế NK từ 25% đến 35%)

Theo mô tả nhóm 03.07 (nhóm này có thuế NK từ 0% đến 25%): “Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc, mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm, hun khói, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và bột viên của động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người”.

Tham khảo Chú giải chi tiết HS hướng dẫn: “Nhóm này không bao gồm động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác chế biến và bảo quản bằng cách không nêu trong nhóm (ví dụ động vật thân mềm được luộc chín hoặc bảo quản trong dấm, thuộc nhóm 16.05)”

Theo mô tả nhóm 16.05 “Động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác, đã được chế biến hoặc bảo quản” đồng thời Chú giải chi tiết HS hướng dẫn “được luộc, hấp, nướng, chiên, quay hoặc làm chín bằng cách khác, tuy nhiên phải lưu ý là đã được làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói vẫn được xếp vào Chương 3 miễn là nó chưa được chế biến bằng bất cứ một cách nào khác”.

Theo HQ online