Inđônêxia, một trong những nhà sản xuất nuôi trồng thủy sản lớn nhất thế giới, đang phấn đấu tăng sản lượng nuôi trồng thủy sản của năm 2015 lên gần 18 triệu tấn so với 14,5 triệu tấn hiện nay.

Inđônêxia có thể tăng sản lượng nuôi trồng thủy sản bằng cách tận dụng tiềm năng của các cơ sở nuôi, giám đốc nuôi trồng thủy sản Slamet Soebjakto cho biết.

Năm 2015, mục tiêu sản xuất nuôi trồng thủy sản của Inđônêxia là 17,91 triệu tấn và Slamet Soebjakto rất lạc quan có thể đạt được mục tiêu này với sự nỗ lực và hợp tác với các nước láng giềng.

Chính phủ có thể mở rộng hợp tác khu vực phát triển nôi trồng thủy sản như thành viên của mạng lưới của trung tâm nuôi trồng thủy sản tại châu Á Thái Bình Dương (NACA).

Undercurrentnews