16 trại sản xuất giống tôm thẻ chân trắng của Khánh Hoà đã xuất được 2 tỉ con tôm post thẻ chân trắng giống, đạt 89% so với kế hoạch năm.

Do các nhà máy đông lạnh ở Khánh Hòa chỉ tiêu thụ sản phẩm tôm chân trắng, nên để đáp ứng nhu cầu thị trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã chỉ đạo Chi cục Nuôi trồng thủy sản cho phép các chủ trại tôm sú chuyển sang sản xuất giống tôm thẻ chân trắng.

Do tôm thẻ chân trắng là giống ngoại lai dễ phát sinh nhiều dịch bệnh, nên ngành chủ quản đã khuyến cáo các trại phải thực hiện việc nhập tôm giống bố mẹ và sản xuất tôm post theo quy định.Trên cơ sở đó, các trại đã sản xuất cung ứng ra thị trường lượng lớn tôm post thẻ chân trắng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Năm 2014, tỉnh Khánh Hòa có 16 trại đăng ký sản xuất giống tôm post thẻ chân trắng. Dự báo, sang năm 2015 số lượng tôm post thẻ chân trắng sẽ được các trại sản xuất nhiều hơn để đáp ứng diện tích nuôi đang được mở rộng.

Theo KTV Khánh Hòa