4 tháng đầu năm ngư dân TP.Nha Trang khai thác được 11.200 tấn thủy sản, giảm 5% so cùng kỳ năm trước.

Thời tiết trong tháng thuận lợi cho việc đánh bắt hải sản. Tuy nhiên chi phí vật tư, giá xăng dầu tăng, giá bán hải sản giảm, không ổn định, chủ tàu giảm lợi nhuận, dẫn đến nhiều tàu cá nằm bờ.

Đến thời điểm này sản lượng khai thác được 22,6 tấn cá các loại, trong đó cá thu chiếm tỷ lệ cao trên 80%. Giá bán cá thu hiện tại khoảng 110.000 đồng/kg, có thời điểm giá cao đạt 140.000 đồng/kg. Số lượng tôm hùm giống khai thác trong tháng giảm mạnh, do đã mãn vụ. Vì vậy, giá bán tôm hùm giống hiện đang tăng, cụ thể tôm hùm sao có giá từ 220.000 đồng đến 230.0000 đồng/con.

Hiện nay, tại các xã phường biển, theo yêu cầu từ các chính sách phát triển khai thác thủy sản và để tiết kiệm chi phí, nhiều chủ tàu cá đã thành lập tổ chức liên kết, hình thành các tổ, đội khai thác, đánh bắt thủy hải sản, hỗ trợ nhau ra khơi, tiêu thụ sản phẩm nhằm tăng hiệu quả sau mỗi chuyến đánh bắt.

Theo Đài PTTH Khánh Hòa