Tính đến giữa tháng 12/2014, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Khánh Hòa đã đạt 350 triệu USD, với 185 ngàn tấn hàng xuất, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kim ngạch năm 2014.

Có được kết quả này là nhờ các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản khắc phục kịp thời tình trạng thiếu nguyên liệu.

Năm 2014, sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của Khánh Hòa đạt xấp xỉ 100 ngàn tấn, đáp ứng được 55% nguyên liệu cho các nhà máy; số còn lại các doanh nghiệp phải nhập từ nước ngoài, để đủ chế biến, kịp thời giao hàng cho đối tác đúng hợp đồng.

Kết quả, xuất khẩu sang các thị trường chính đều tăng, trong đó xuất khẩu sang nhóm 3 thị trường chủ lực là Nhật, Mỹ, EU đều  tăng mạnh cả về khối lượng lẫn giá trị. Nhật tiêu thụ 18 ngàn tấn, trị giá 85 triệu USD, tăng 27% về khối lượng và 23% về giá trị.

Mỹ đứng thứ hai sau Nhật về nhập khẩu thủy sản Khánh Hòa với 15 ngàn tấn, trị giá 68 triệu USD, tăng 21% về khối lượng và 30% về giá trị.

Xuất khẩu sang EU, thị trường lớn thứ 3 đạt 10 ngàn tấn, trị giá 56 triệu USD, tăng 10,3% về khối lượng và 14% về giá trị, còn lại là các thị trường châu Á.

Theo báo Khành Hòa