Sáng 19/12, Hội đồng khoa học công nghệ cấp tỉnh tổ chức nghiệm thu loại khá đối với kết quả đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm sá sùng tại Khánh Hòa”. Chủ nhiệm đề tài là tiến sĩ Võ Thế Dũng – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3.

NGHIEM THU DE TAI SA

Ảnh: Đức Cường

Đề tài được triển khai từ 2012 – 2014, với mục tiêu cung cấp một đối tượng nuôi mới, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân, đồng thời góp phần sử dụng hiệu quả những ao hồ bỏ hoang để cải tạo môi trường. Đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu, cụ thể xác định được loại chất đáy phù hợp để nuôi thương phẩm sá sùng, sử dụng thức ăn chế biến kết hợp với vi tảo để nuôi sá sùng trong bể xi măng, đặc biệt là xây dựng được quy trình nuôi thương phẩm sá sùng trong ao đất với tỷ lệ sống trên 60%.

Nhóm nghiên cứu cũng đã chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm sá sùng cho người thông qua các lớp tập huấn, hội thảo. Đến nay, đã có 9 hộ dân tại huyện Cam Lâm, Vạn Ninh xây dựng được mô hình nuôi thương phẩm sá sùng, sản lượng trung bình 80kg/ao. Hội đồng khoa học công nghệ kiến nghị chủ nhiệm đề tài tiếp tục có những nghiên cứu tiếp theo nhằm giảm chi phí thu hoạch, nâng cao nâng suất, nâng cao tỷ lệ sống để phát triển nghề sản xuất giống nuôi thương mại, nghiên cứu nuôi sá sùng với các đối tượng nuôi thủy sản khác.


Theo Đài PTTH Khánh Hòa