Từ đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phục hồi san hô cứng ở một số khu bảo tồn biển trọng điểm” do Viện Hải dương học Nha Trang chủ trì thực hiện trong thời gian 2011 – 2013, đến nay đã cho kết quả khả quan với hơn 10.700 m2 san hô ở Khu bảo tồn vịnh biển Nha Trang (Khánh Hòa) và Khu dự trự sinh quyển Cù lao Chàm (Quảng Nam) được phục hồi và phát triển.

Theo Tiến sĩ Đào Việt Hà của Viện Hải dương học Nha Trang, về mặt kỹ thuật, các thử nghiệm phục hồi đã lựa chọn các loài san hô thích hợp tại từng khu vực biển dựa trên điều kiện sinh thái, qua đó tỷ lệ sống của từng loài đều đạt trên 60%. Nguyên nhân gây chết cũng đã được xác định, chủ yếu là do địch hại và tác động cơ học do hoạt động của con người.

Tại vịnh Nha Trang, trong tổng số diện tích 5.550 m2 được phục hồi, ngoài việc tăng đáng kể độ phủ san hô sau quá trình phục hồi và quản lý, mật độ cá rạn san hô cũng tăng dần, như tại khu vực Đông bắc Hòn Mun, tăng 1,4 lần, ở Vinpearl 1 tăng 2,1 lần; ngoài ra tại các khu vực này còn xuất hiện một số sinh vật biển, như: Ốc đụn, trai tai tượng, bàn mai. Đối với Cù lao Chàm cũng có những ghi nhận sự phát triển tương ứng, mật độ cá rạn san hô tăng 1,6 lần tại Bãi Bắc và 1,2 lần tại Bãi Hương.

Sau quá trình phục hồi, đề án nói trên đã chuyển giao kết quả thực tế cho cơ quan quản lý nhà nước và cả doanh nghiệp đang hoạt động khai thác du lịch tại vùng biển triển khai.

Theo đó tại Khánh Hòa, Ban quản lý vịnh Nha Trang và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinpearl, cũng như Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù lao Chàm và Doanh nghiệp Hội An Travel ở Quảng Nam, được chuyển giao kỹ thuật để tiến hành phục hồi mở rộng, quản lý, bảo vệ và khai thác, phục vụ du lịch hiệu quả, bền vững.

Theo Môi trường