Nhờ thời tiết thuận lợi, tính đến tháng 11/2014, sản lượng nuôi trồng thuỷ sản của Khánh Hòa đạt hơn 17.100 tấn, vượt 8% kế hoạch năm.

Trong đó, sản lượng thủy sản nước ngọt là 71 tấn, nuôi nước mặn và nước lợ thu hoạch hơn 17.000 tấn.

Năm nay, ít xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng nên sản lượng các đối tượng thủy sản nuôi trồng đạt khá. Tôm thẻ chân trắng tiếp tục dẫn đầu với khoảng 7.500 tấn.

Tiếp đến là cá mú, cá chẽm và một số loại thủy sản khác. Nuôi tôm lót bạt cho thu nhập khá nên diện tích thả nuôi liên tục tăng.

Hiện nay, tại một số vùng nuôi ở huyện Vạn Ninh đã xuất hiện tình trạng tôm chậm lớn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chất lượng con giống thả nuôi không đảm bảo.

 

Theo báo Khánh Hòa