Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản Khánh Hòa trong quý I tăng so với cùng kỳ.

 Từ đầu năm đến nay, nhờ thời tiết tương đối thuận lợi cho việc vươn khơi bám biển, nên sản lượng khai thác thủy sản của ngư dân trên địa bàn tỉnh đạt hơn 16.170 tấn, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, khai thác cá ngừ đại dương đạt hơn 470 tấn, tăng gần 3,5%.

Ngoài ra, 3 tháng đầu năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, trong đó chú ý hướng dẫn bà con đảm bảo đúng thời vụ, đẩy mạnh nuôi thâm canh, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng và sản lượng thủy sản thu hoạch.

Sản lượng nuôi trồng thủy sản quý I năm nay đạt 1.520 tấn, tăng gần 1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo Khánh Hòa