Cùng với ngành du lịch thì khai thác và nuôi trồng thủy sản là một trong hai ngành được xem là động lực chính nhằm phát triển kinh tế biển tại Kiên Giang.

Đó là khẳng định của hầu hết đại biểu tham dự hội thảo thảo khoa học “Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế biển Kiên Giang” vừa được UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức sáng 14/01/2015.

Theo các báo cáo tại hội thảo, Kiên Giang là tỉnh có tiềm năng rất lớn trong khai thác và nuôi trồng thủy sản với giá trị tăng đều qua các năm. Ước tính đến cuối năm 2015 số tàu khai thác toàn tỉnh là 10.950 chiếc với sản lượng khoảng 462.000 tấn.

Cùng với đó, toàn tỉnh có hơn 62.000 ha nuôi tôm nước lợ với sản lượng hơn 43.630 tấn. Sự phát triển của ngành khai thác, nuôi trồng thủy sản đã đóng góp quan trọng trong cơ cấu kinh tế biển của tỉnh. Theo đó, trong giai đoạn 2011-2015, tỷ trọng kinh tế biển đã chiếm 75,6% GDP toàn tỉnh với tốc độ phát triển trung bình hơn 11,4%/năm góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hơn 19.800 lao động.

Chính vì thế trong định hướng và giải pháp phát triển kinh tế biển trong tương lai, bên cạnh ưu tiên phát triển du lịch kết hợp với bảo vệ môi trường, an ninh biển đảo, tỉnh Kiên Giang sẽ kiên trì các mục tiêu nhằm thúc đẩy ngành khai thác, nuôi trồng thủy sản phát triển theo hướng ổn định và bền vững, hoàn thiện cơ cấu hạ tầng vùng nuôi, dịch vụ hậu cần nghề cá….

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tổng sản lượng thủy sản là 643.135 tấn trong đó khai thác hải sản là 460.000 tấn, nuôi trồng thủy sản là 183.135 tấn.

 

Theo Vietfish.org