Theo Sở NN&PTNT Kiên Giang, tính đến thời điểm này toàn tỉnh đã thả nuôi được 90.563/89.000 ha tôm nước lợ.

09-59-04-thu-hoch-tom-su-nuoi-qung-cnh-o-huyen-n-minh-kien-ging110008807

Thu hoạch tôm sú nuôi quảng canh ở huyện An Minh, Kiên Giang

Trong đó, nuôi theo hình thức công nghiệp, bán công nghiệp là 2.015 ha, tăng 51,6% so với cùng kỳ, nuôi quảng canh cải tiến 17.048 ha, còn lại là tôm lúa. Sản lượng thu hoạch đạt 51.430 tấn, tăng 22,5% so với cùng kỳ.

Sản lượng tôm nuôi của tỉnh tăng mạnh là do năm nay tình hình thời tiết tương đối ổn định, dịch bệnh được kiểm soát, giá thương phẩm cả tôm sú và tôm thẻ chân trắng luôn ở mức cao nên người dân mạnh dạn đầu tư thả nuôi.

Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam