Ngày 29/9, Sở NN&PTNT Kon Tum cho biết, tình hình nuôi cá nước lạnh trên địa bàn huyện Kon Plông, đặc biệt là cá tầm thương phẩm đang có những kết quả khả quan.

Cty Hoàng Ngư nuôi khoảng 1 vạn con cá tầm thương phẩm, hiện cá sinh trưởng và phát triển khá tốt. Trong đó, 5.000 con cá tầm đạt từ 0,6-0,9kg/con; 2.000 con cá giống dài cỡ 14-18cm.

Cty CP Số 1 Kon Tum hiện nuôi 52 con cá tầm bố mẹ để sản xuất giống. HTX Đăk Long và HTX Măng Cành (Kon Plông) đang có kế hoạch xin vốn hỗ trợ đầu tư nuôi vụ tiếp theo.

 

Theo Nông thôn ngày nay