Sản phẩm tôm sú do nhà sản xuất tôm hàng đầu Việt Nam, Công ty Minh Phú, đã đạt được chứng nhận Selva Shrimp đầu tiên trên thế giới đối với dự án nuôi tôm trong rừng ngập mặn liên kết tại tỉnh Cà Mau.

Tôm sú công ty Minh Phú nuôi trong rừng ngập mặn phù hợp với các tiêu chí bền vững mà Blueyou Consulting xây dựng. Đại diện của công ty cho biết, tôm nuôi sử dụng các nguồn lợi tự nhiên của môi trường rừng xung quanh chứ không sử dụng thức ăn, phân bón hoặc hóa chất.

“Hệ thống nuôi tôm trong rừng ngập mặn cho thấy sự đa dạng của hệ sinh thái -  không chỉ từ môi trường sinh thái mà còn cả các vấn đề kinh tế xã hội” Urs Baumgartner, giám đốc chương trình Selva Shrimp cho biết. “Do liên quan đến nhiều đối tượng, nên sự hợp tác giữa các bên là cần thiết và vì vậy chứng nhận trở thành một quy trình lâu dài và nghiêm ngặt”.

Blueyou Consulting có trụ sở tại Zurich, Thụy Sỹ đã xây dựng sự hợp tác chiến lược với Minh Phú  để phân phối tôm sú nuôi theo trong phương pháp này. Hai công ty sẽ giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ thủy sản Bắc Mỹ tại Boston, từ ngày 15-17/2015. Sản phẩm được đánh giá là “Sự lựa chọn tối ưu” theo chương trình Seafood Watch của Monterey Bay Aquarium.

Seafoodsource