Sáng ngày 5/11/2014, Bộ Tư Pháp phối hợp với Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện của USAID, tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 (dự thảo Quyết định) tại Hà Nội. Ông Ngô Hải Phan – Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC chủ trì hội thảo này.

hoi-thao-lay-y-kien-cctthc635516560721493845

Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự thảo Quyết định, ông Ngô Hải Phan cho biết, năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt CCTTHC trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng… Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCTTHC, dự thảo Quyết định đề xuất 18 nhóm quy định TTHC cần tiến hành rà soát, đơn giản hóa trên các lĩnh vực liên quan đến an sinh xã hội, nông nghiệp, nông thôn, kinh doanh… và 2 nhóm tổ chức thực hiện TTHC nhằm tăng cường khả năng tiếp cận thông tin, minh bạch và công khai TTHC. Ông Phan khẳng định, nếu các Bộ, ngành thực hiện được 18 nhóm quy định TTHC cần tiến hành rà soát, đơn giản hóa nêu trên thì “bức tranh” cải cách sẽ có những thay đổi tích cực.

 

Mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm gánh nặng hành chính trọng tâm trong năm 2015: Cắt giảm tối thiểu 25% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đối với từng nhóm và 100% thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền được công bố, công khai.

 

Theo dự kiến tiến độ thực hiện kế hoạch đơn giản hóa thủ tục và cắt giảm gánh nặng hành chính năm 2015: Hoàn thành nghiên cứu, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm gánh nặng hành chính; Lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan, UBND cấp tỉnh về phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm gánh nặng hành chính; hoàn thiện dự thảo Báo cáo gửi Bộ Tư pháp xem xét, đánh giá; Chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ; Thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm gánh nặng hành chính trọng tâm năm 2015 để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Toàn bộ thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền được công khai đầy đủ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và được niêm yết đồng bộ, thống nhất tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

 

Bà Đặng Phương Dung, Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, hiện DN đang vướng các giấy phép con do mỗi bộ, ban ngành đặt ra. Theo khảo sát, thời gian cấp thủ tục cấp phép chuyên ngành chiếm tới 50 – 60% thời gian thông quan.

 

Sở dĩ, thời gian qua, Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt trong cải cách TTHC nhưng “gánh nặng” TTHC vẫn cao. Theo ông Phan Vinh Quang – đại diện Dự án quản trị Nhà nước về tăng trưởng toàn diện của USAID: Một là, do tư duy xây dựng văn bản, thể hiện rõ nhất ở các loại giấy tờ mà DN, người dân phải nộp, thậm chí một số DN còn cho rằng càng cải cách TTHC càng tụt hậu.

 

Hai là, do chất lượng văn bản chưa được cải thiện, tính minh bạch của quá trình ra quyết định thấp, dường như chưa có cơ quan độc lập kiểm soát chất lượng văn bản. Mặc dù có Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp nhưng cơ quan này chủ yếu thẩm định về mặt luật pháp chứ về áp dụng thực tiễn cho từng lĩnh vực và đánh giá tác động đến đời sống DN và nhân dân còn rất hạn chế.Hơn nữa cho đến nay cũng chưa có cơ chế khiếu kiện các văn bản pháp luật gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, DN.

 

Thông qua hội thảo lấy ý kiến dự thảo quyết định được tổ chức tại: Tp.HCM; Đà Nẵng và Hà Nội, Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp) sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp để hoàn thiện Dự thảo Quyết định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12/2014. Và dự kiến, các bộ, ngành sẽ triển khai thực hiện trong năm 2015.

 

Ngày 5/8/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014; đẩy nhanh thực hiện các giải pháp và giải quyết các thủ tục hỗ trợ, giúp đỡ các DN bị thiệt hại tại một số địa phương; cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của DN, đồng thời tăng cường hậu kiểm.

Về quy trình, thủ tục kê khai, nộp thuế, Chỉ thị yêu cầu giảm thời gian kê khai, nộp thuế đạt mức trung bình của nhóm các nước ASEAN-6; phấn đấu cuối năm 2014 có 95% số DN khai thuế điện tử, 15/63 địa phương thực hiện nộp thuế điện tử và 63/63 địa phương triển khai trong năm 2015; cắt giảm tối thiểu 50% số giờ thực hiện thủ tục hành chính thuế, phấn đấu đến năm 2015 bằng với mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 (171 giờ/năm).

Ngoài ra, Chỉ thị cũng yêu cầu công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính thuế, hải quan trên mạng internet; triển khai có hiệu quả mô hình một cửa liên thông; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra thuế, hải quan; tăng cường đầu tư trang thiết bị hiện đại và chấn chỉnh, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức thuế, hải quan đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

 

 

 

 

Theo Vasep.com.vn