Ngày 27.11, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Phạm Anh Tuấn khẳng định: Trong thời gian tới sẽ kiểm soát chặt nguồn cung đồng thời nhanh chóng thẩm định đánh giá kết quả bước đầu của giống “made in Việt Nam” tiến tới chủ động nguồn cung giống trong năm 2016.

Mỗi năm, Việt Nam cần 130 tỉ con tôm giống trong đó có 100 tỉ con tôm chân trắng và 30 tỉ con tôm sú giống. Để đáp ứng được nhu cầu này thị trường cần 210.000 con tôm giống bố mẹ. Hiện nay, có các nguồn tôm cung ứng cho thị trường là nhập khẩu (NK) từ: Mỹ, Thái Lan, Singapore, Indonesia… và khai thác từ nguồn tự nhiên và sản xuất trong nước. Tuy nhiên NK và khai thác từ nguồn tự nhiên cũng có nhiều khó khăn do không chủ động được nguồn cung, giá thành NK tương đối cao đối với giống tôm bố mẹ trung bình 50USD/con.

Còn khai thác từ nguồn tự nhiêu khả năng sạch bệnh rất ít. Hiện nay, chúng ta phải NK tôm giống bố mẹ chân trắng 100%, tôm sú giống bố mẹ mới sản xuất cung ứng khoảng hơn 10% nhu cầu của tôm giống bố mẹ mà thị trường cần.

Theo ông Phạm Anh Tuấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản: “Nếu chủ động được nguồn giống bố mẹ thì chúng ta sẽ giảm chi phí được 30%. Đồng thời nếu Việt Nam chủ động được nguồn giống có thể đảm bảo chất lượng giống thủy sản sạch bệnh là cơ sở để có thủy sản thương phẩm chất lượng cao trong thời gian tới”.

Hiện nay, Tập đoàn Việt – Úc đã nghiên cứu và có kết quả đã giống tôm bố mẹ dòng 2 (G2) đang trong quá trình đánh giá khảo nghiệm. Trên cơ sở kết quả đó, Tổng cục Thủy sản đã cho phép sử dụng ngay đàn G2 vào trang trại của tập đoàn nhưng yêu cầu phải ghi rõ thông tin, đây là cách để giảm số lượng NK. Nếu thuận lợi năm 2016 giống tôm chân trắng dòng bố mẹ chất lượng thương hiệu “made in Việt Nam” sẽ được nhân rộng đưa ra thị trường.

Bên cạnh việc đẩy mạnh lai tạo tôm giống bố mẹ, cơ quan quản lý sẽ kiểm soát chặt việc NK tôm. Tổng cục Thủy sản đã đánh giá nhà cung cấp. Qua kiểm tra cho thấy đã có nhà cung cấp nguồn giống không đảm bảo chất lượng và cơ quan quản lý đã loại 2 nhà cung cấp không đảm bảo.

Trong thời gian tới, Tổng cục Thủy sản sẽ kiểm soát nguồn cung giống tôm bố mẹ bằng cách chuyển từ kiểm soát theo lô sang kiểm soát điều kiện sản xuất và hệ thống sản xuất. Trên có sở đó không phải doanh nghiệp nào cũng có thể NK giống mà sẽ có sự sàng lọc”.

Theo Lao Động