Xuất khẩu của nhà cung cấp tôm lớn nhất cho thị trường Mỹ trong 11 tháng đầu năm cũng tăng 16% so với cùng kỳ.

Khối lượng xuất khẩu tôm của Ấn Độ sang Mỹ đạt 9.597 tấn, tăng 20% so với 7.954 tấn năm ngoái.

Trong 11 tháng đầu năm, xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ đạt 99.565 tấn, cao hơn 1 chút so với 94.523 tấn của Inđônêxia; Êcuađo đạt 85.257 tấn.

Tuy nhiên, Êcuađo nhà cung cấp lớn thứ 3 của Mỹ trong 11 tháng, đã tăng lượng XK tới mức 70% trong tháng 11.

Ngoài ra, tôm của Inđônêxia, nhà cung cấp lớn thứ 2, tăng khoảng 28% trong tháng 11.

Trong khi đó, khối lượng xuất khẩu của Việt Nam đạt 68.715 tấn, Thái Lan đạt 56.512 tấn và Trung Quốc đạt 30.134 tấn.

Kết quả này cho thấy tổng xuất khẩu tôm của Thái Lan sang Mỹ trong 11 tháng giảm đáng kể 26% so với 76.993 tấn của năm ngoái dù có báo cáo về việc sản xuất phục hồi.

Khối lượng nhập khẩu tôm nước ấm bóc vỏ cũng tăng trong 11 tháng với 16%.

Undercurrentnews